امتیاز {{starRate.StarValue}} از 5 از بین {{starRate.TotalVotes}} امتیازدهنده به نشانه هایی برای آنکه بدانید سفر لازمید!
نشانه هایی برای آنکه بدانید سفر لازمید!

زندگی واقعی ما لبریز از قرارگرفتن بر سر دوراهی های انتخاب ،لحظات پر استرس و بالا و پایین شدنهای فراوان است. کنترل امور در شرایطی که گمان می کنید کاری از دستتان برنمی آید،حقیقتا شرط اصلی است.

در این بالا و پایین شدنها نشانه هایی وجود دارند که به شما هشدار می دهند : بایستید! الان زمان استراحت شماست!

باورکردنی نیست اما یک سفر کوتاه درست در زمانی که بیشترین دل مشغولی را دارید،می تواند زندگی و فکرتان را دگرگون کند.این گفته کارشناسانی است که علایم زیر را در افراد دچار بحران های روحی مشاهده کرده اند.اگر این نشانه ها را در زندگیتان مشاهد می کنید پس بار سفر ببنیدید:

آموزش برنامه نویسی

هر مشکل و اشتباهی برایتان خیلی بزرگ به نظر می رسد.

زنگ تلفن عصبیتان می کند.

روابط اجتماعیتان وضع خوبی ندارد.

هنگامی که وارد اتاقی می شوید،فراموش می کنید برای چه کاری آمده اید!

خانه و اتاقتان بیش از حد آشفته و به هم ریخته است.

اگر بطری شیر را به جای یخچال در کابینت می گذارید.

اگر با خودتان زیاد حرف می زنید.

اگر زیاد به عکسهای قدیمی سفرهای گذشته تان نگاه می کنید.

اگر چندین بار تصمیم گرفتید اپلیکیشن های اجتماعی روی تلفن همراهتان را پاک کنید.

بیشتر روز را در رویا به سر می برید تا در دنیای واقعی!

تولد عزیزانتان را فراموش می کنید.

خانه را با دمپایی به جای کفش ترک می کنید!

اشتباهاتتان در زیاد شده است.

بدبین شدید!

خستگی بدنی شدید دارید.

زودرنج شده اید!


 

برچسب ها {{item.name}}